байршил : Нүүр > БарааБүтээгдэхүүн > Спорт > Сагсан бөмбөг

Сагсан бөмбөгийн шийд 01
Сагсан бөмбөгийн шийд 02
Сагсан бөмбөгийн шийд 03
самбар 01
самбар 02
кольцо 01
кольцо 02
кольцо 03
тор
Сагсан бөмбөг
«1»